İlişki çerçeveleri kuramı

Keyfi bağlantılar

Zihnimiz herhangi iki kavram arasında tamamen keyfi ilişkiler üretebilme becerisine sahiptir. Lisan gelişimine ilişkin güçlü varsayımlardan biri, tüm lisanın bu tür ilişkiler aracılığı ile geliştiğini söyler. […]

Devamı...