Yardımcı oluyor mu?

Sıkıntıyı geçirmeye odaklanmak bana yardımcı oluyor mu?

Kimi zaman, bazı düşüncelere, bu düşüncelerle ilişkili rahatsız edici duygulara fazlaca saplanırız ve çıkış yolu olarak sıkıntıyı azaltmak için başka davranışlara yöneliriz.

Sıkıntıyı azaltmak için yaptığımız şeyler, kısa vadede sıkıntılarımızı hafifletir, azaltır ya da geçirir ama acaba uzun vadede ne gibi etkileri olur?

Sıkıntıdan uzak durmak adına yapmaktan vazgeçtiğimiz şeyleri düşünelim. Örneğin bunalıp alkol almak, o an için sıkıntıları hafifletir. Sıkıntı yaşayacağımızı bildiğimiz için birşeyleri yapmaktan vazgeçebiliriz. Bunlar, o an sıkıntımızı hafifletir ya da geçirir.

Sıkıntıyı geçirmeye yönelik yaptığımız herhangi bir şeyin gerçekten yararlı olup olmadığını şu soruları sorarak sorgulayabiliriz:

"Yardımcı oluyor mu?" soruları
  • Bu düşünceye zaman ve mesai harcamak, hayatımda anlamlı bulduğum konularda küçük bir adım da olsa ilerlememe yardımcı oluyor mu?1
  • Bu düşünce ya da davranış, hayatımı daha dolu yaşamama ve hayatıma anlam katmama yardımcı oluyor mu?
  • Bu düşünceye sıkı sıkı bağlanmak, olmak istediğim kişi olmama yardımcı oluyor mu? Hayatımla ilgili planladığım şeyleri gerçekleştirmeme yardımcı oluyor mu?
  • Bu inancımın hayatımın merkezinde olması, hayatımı nasıl etkiliyor? UZUN VADEDE olmak istediğim kişi olmama yardımcı oluyor mu?
Sıkıntıyı gündem ve odak alarak yaptığımız şeylerin gerçekten bir yardımcı olup olmadığı, bu tür sorularla sorgulanabilir. Eğer sıkıntıyı hafifletmeye ya da geçirmeye yönelik davranışlar uzun vadede bize yardımcı olmuyor, hayatımızı daha anlamlı kılmıyor ise, bu davranışları başka-alternatif davranışlar ile değiştirmeyi düşünebiliriz. Mesela, "değer verdiğimiz kavramlar" üzerinde düşünmek...