ACT Eğitimi Istanbul 2018

ACT nedir? 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), rahatsızlık verici duygu, düşünce ve bedensel duyumlardan kurtulmaya çalışmayı sorunun kendisi olarak tanımlayan, belirtileri azaltmak yerine psikolojik esnekliği artırmayı ve davranışların kontrol odağını değiştirmeyi hedefleyen bir psikoterapi türüdür.  Kronik ağrı, depresyon, anksiyete bozuklukları, bağımlılık ve stres yönetimi başta olmak üzere birçok farklı sorunun tedavisinde etkili bir yaklaşım olduğu bugüne dek 150’den fazla randomize-kontrollü çalışma ile gösterilmiştir.  ACT ile psikoterapi sürecinde klasik bilişsel terapiden farklı olarak düşüncelerin içeriğinden çok işlevi ile ilgilenilir. Düşünceler doğal fenomenler olarak ele alınır ve “ayrışma” denilen yöntemler ile davranış üzerindeki kontrol odağı değiştirilir. Bireyin yaşamında gerçekte neye odaklanmak istediği somutlaştırılır, davranışın kontrolü adına “değerler” de denilen kavramlara yönlendirilir.

ACT adına “işlevsel bağlamcılık” (functional contextualism) de denilen bir felsefeden yola çıkmış ve “ilişkisel çerçeve kuramı” (relational frame theory) ismi verilen ve B.F. Skinner’ın radikal davranışçı ekolünden türetilen bir kuram temelinde geliştirilmiştir. Uygulamada ayrışma, kabullenme, içinde bulunduğumuz an ile bağlantı kurma, kendini (ve kendiliği) gözleme, değer verilen kavramların saptanması ve davranışı bu kavramların kontrolüne vermeye “yaşantısal egzersizler” aracılığı ile odaklanılır.

Tarih: 19-20 Mayıs 2018

Süre: 13 saat

 

Bilgi ve rezervasyon:

Dr. İbrahim Söylemez

05056764965

 

EĞİTİMLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

 

www.act.care